Ramka RAM ROMOTOP

Kategoria:

Opis

RAMKA D2L RAM06N wykończeniowa uniwersalna

RAMKA D2L RAM04N wykończeniowa głęboka

RAMKA D3G RAM 06 wykończeniowa uniwersalna

RAMKA D3G RAM 04 wykończeniowa głęboka

RAMKA D3H RAM 06 wykończeniowa uniwersalna

RAMKA D3H RAM 04 wykończeniowa głęboka

RAMKA D3F RAM 06 wykończeniowa uniwersalna

RAMKA D3F RAM 04 wykończeniowa głęboka

RAMKA  DB3F RAM01 4S techniczna (ramka jest przeznaczona do tylnych drzwiczek wkładów piecowych DYNAMIC B3G 38.50.01)

RAMKA D3H RAM 06 wykończeniowa uniwersalna

RAMKA D3H RAM 04 wykończeniowa głęboka

RAMKA  DB3H RAM01 techniczna (ramka jest przeznaczona do tylnych drzwiczek wkładów piecowych DYNAMIC B3G 66.44.01)

RAMKA D2M RAM04N wykończeniowa głęboka

RAMKA D2M RAM06N wykończeniowa uniwersalna

RAMKA KV 025WBRAM01 techniczna (ramka techniczna jest przeznaczona dla tylnych drzwiczek wkładów kominkowych)

RAMKA DR3SG RAM04 wykończeniowa głęboka uniwersalna

RAMKA DR3SG RAM06 wykończeniowa uniwersalna (ramka jest przeznaczona do prawego i lewego wykonania wkładu narożnego DYNAMIC)

RAMKA DR3SH RAM04 wykończeniowa głęboka uniwersalna ( ramka jest przeznaczona do prawego i lewego wykonania wkładu narożnego DYNAMIC)

RAMKA DR3SH RAM06 wykończeniowa uniwersalna (ramka jest przeznaczona do prawego i lewego wykonania wkładu narożnego DYNAMIC)

RAMKA I2F RAM04 głęboka

RAMKA I2F RAM06 wykończeniowa uniwersalna

RAMKA I2G RAM04 głęboka

RAMKA I2G RAM06 wykończeniowa, uniwersalna

RAMKA I2H RAM04 głęboka

RAMKA I2H RAM06 wykończeniowa, uniwersalna

RAMA I2LH RAM13 nośna, płytka możliwość wyboru z dwóch szerokości bocznych elementów (obydwa zapakowane w komplecie

RAMA I2LH RAM14 nośna, głęboka

RAMA I2LH RAM15 nośna, podstawowa

RAMKA I2LH RAM11 wykończeniowa

RAMKA I2LH RAM12 wykończeniowa

RAMA I2LJ RAM13 nośna, płytka możliwość wyboru z dwóch szerokości bocznych elementów (obydwa zapakowane w komplecie)

RAMA I2LJ RAM14 nośna, głęboka

RAMA I2LJ RAM15 nośna, podstawowa

RAMKA I2LJ RAM11 wykończeniowa

RAMKA I2LJ RAM12 wykończeniowa

RAMA I2LL RAM13 nośna, płytka

RAMA I2LL RAM14 nośna głęboka

RAMA I2LL RAM15 nośna podstawowa

RAMKA I2LL RAM11 wykończeniowa

RAMKA I2LL RAM12 wykończeniowa

RAMKA IR2SF RAM04 wykończeniowa, głęboka, uniwersalna – ramka jest przeznaczona do prawego i lewego wykonania wkładu narożnego IMPRESSION

RAMKA IR2SF RAM06 wykończeniowa, uniwersalna – ramka jest przeznaczona do prawego i lewego wykonania wkładu narożnego IMPRESSION

RAMKA IR2SG RAM04 wykończeniowa, głęboka, uniwersalna – ramka jest przeznaczona do prawego i lewego wykonania wkładu narożnego IMPRESSION

RAMKA IR2SG RAM06 wykończeniowa, uniwersalna – ramka jest przeznaczona do prawego i lewego wykonania wkładu narożnego IMPRESSION

RAMA IL2LG RAM15 nośna, podstawowa

RAMA IR2LG RAM13 nośna, płytka, uniwersalna –  rama jest przeznaczona do prawego i lewego wykonania wkładu narożnego IMPRESSION – możliwość wyboru z dwóch szerokości bocznych elementów (obydwa zapakowane w komplecie)

RAMA IR2LG RAM14 nośna, głęboka, uniwersalna – rama jest przeznaczona do prawego i lewego wykonania wkładu narożnego IMPRESSION

RAMA IR2LG RAM15 nośna, podstawowa

RAMKA IL2LG RAM11 wykończeniowa

RAMKA IR2LG RAM12 wykończeniowa

RAMKA IR2LG RAM11 wykończeniowa

RAMA IL2LH RAM15 nośna, podstawowa

RAMA IR2LH RAM13 nośna, płytka, uniwersalna – rama jest przeznaczona do prawego i lewego wykonania wkładu narożnego IMPRESSION – możliwość wyboru z dwóch szerokości bocznych elementów (obydwa zapakowane w komplecie)

RAMA IR2LH RAM14 nośna, głęboka, uniwersalna – rama jest przeznaczona do prawego i lewego wykonania wkładu narożnego IMPRESSION

RAMA IR2LH RAM15 nośna, podstawowa

RAMKA IL2LH RAM11 wykończeniowa

RAMKA IL2LH RAM12 wykończeniowa

RAMKA IR2LH RAM11 wykończeniowa

RAMKA IR2LH RAM12 wykończeniowa

RAMA IC2LF RAM13 nośna płytka

RAMA IC2LF RAM14 nośna głęboka

RAMA IC2LF RAM15 nośna podstawowa

RAMKA IC2LF RAM11 wykończeniowa

RAMKA IC2LF RAM12 wykończeniowa

RAMA IC2LG RAM13 nośna płytka

RAMA IC2LG RAM14 nośna głęboka

RAMA IC2LG RAM15 nośna podstawowa

RAMKA IC2LG RAM11 wykończeniowa

RAMKA IC2LG RAM12 wykończeniowa

RAMKA H2N RAM04 4S średnia

RAMKA H2N RAM06 4S

RAMKA H2T RAM06 4S

RAMKA H2T RAM04 4S średnia

RAMKA H2N RAM06 4S

RAMKA H2N RAM04 4S średnia

RAMKA H2P RAM06 4S

RAMKA H2P RAM04 4S średnia

RAMKA H2P RAM06 4S

RAMKA H2P RAM04 4S średnia

RAMKA H2Z RAM04 4S średnia

RAMKA H2Z RAM 06 4S

RAMKA H2X RAM06 4S

RAMKA H2X RAM04 4S średnia

RAMKA HR2SY RAM06 4S uniwersalna, płytka – ramka jest przeznaczona do prawego i lewego wykonania wkładu narożnego HEAT

RAMKA HR2SY RAM04 4S uniwersalna, średnia -ramka jest przeznaczona do prawego i lewego wykonania wkładu narożnego HEAT

RAMKA HR2SG RAM04 wykończeniowa, głęboka, uniwersalna

RAMKA HR2SG RAM06 4S uniwersalna, płytka, składana- ramka jest przeznaczona do prawego i lewego wykonania wkładu narożnego HEAT

RAMKA HR2SX RAM06 4S uniwersalna, płytka – ramka jest przeznaczona do prawego i lewego wykonania wkładu narożnego HEAT

RAMKA HR2SX RAM04 4S uniwersalna, średnia – ramka jest przeznaczona do prawego i lewego wykonania wkładu narożnego HEAT

RAMKA H3Z RAM06N uniwersalna

RAMKA H3Z RAM04N głęboka

RAMA H3LF RAM13 nośna płytka

RAMA H3LF RAM14 nośna głęboka

RAMA H3LF RAM15 nośna podstawowa

RAMKA H3LF RAM11 wykończeniowa

RAMKA H3LF RAM12 wykończeniowa

RAMA HL3LG RAM15 nośna podstawowa

RAMA HR3LG RAM13 nośna płytka, uniwersalna – rama jest przeznaczona do prawego i lewego wykonania wkładu narożnego HEAT

RAMA HR3LG RAM14 nośna głęboka, uniwersalna – rama jest przeznaczona do prawego i lewego wykonania wkładu narożnego HEAT

RAMA HR3LG RAM15 nośna podstawowa

RAMKA HL3LG RAM11 wykończeniowa

RAMKA HL3LG RAM12 wykończeniowa

RAMKA HR3LG RAM11 wykończeniowa

RAMKA HR3LG RAM12 wykończeniowa

RAMKA HL3LF RAM12 wykończeniowa

RAMKA HL3LF RAM11 wykończeniowa

RAMA HR3LF RAM15 nośna podstawowa

RAMA HR3LF RAM14 nośna głęboka, uniwersalna – rama jest przeznaczona do prawego i lewego wykonania wkładu narożnego HEAT

RAMA HR3LF RAM13 nośna płytka, uniwersalna – rama jest przeznaczona do prawego i lewego wykonania wkładu narożnego HEAT

RAMA HL3LF RAM15 nośna podstawowa

RAMA H3LE RAM13 nośna płytka

RAMA H3LE RAM14 nośna głęboka

RAMA H3LE RAM15 nośna podstawowa

RAMKA H3LE RAM11 wykończeniowa

RAMKA H3LE RAM12 wykończeniowa

RAMA H3LF RAM13 nośna płytka

RAMA H3LF RAM14 nośna głęboka

RAMA H3LF RAM15 nośna podstawowa

RAMKA H3LF RAM11 wykończeniowa

RAMKA H3LF RAM12 wykończeniowa

RAMA H3LF RAM15 nośna podstawowa

RAMA H3LJ RAM13 nośna płytka

RAMA H3LJ RAM14 nośna głęboka

RAMKA H3LJ RAM11 wykończeniowa

RAMKA H3LJ RAM12 wykończeniowa

RAMKA H3LG RAM11 wykończeniowa

RAMKA H3LG RAM12 wykończeniowa

RAMA H3LG RAM13 nośna płytka

RAMA H3LG RAM14 nośna głęboka

RAMA H3LG RAM15 nośna podstawowa

RAMKA HC3LH RAM11 wykończeniowa

RAMA HC3LH RAM14 nośna głęboka

RAMA HC3LH RAM15 nośna podstawowa

RAMKA HC3LJ RAM11 wykończeniowa

RAMKA HC3LJ RAM12 wykończeniowa

RAMA HC3LJ RAM13 nośna płytka

RAMA HC3LJ RAM14 nośna głęboka

RAMA HC3LJ RAM15 nośna podstawowa

RAMKA HU3LG RAM11 wykończeniowa

RAMKA HU3LG RAM12 wykończeniowa

RAMA HU3LG RAM13 nośna płytka

RAMA HU3LG RAM14 nośna głęboka

RAMKA HU3LG RAM11 wykończeniowa

RAMKA HU3LF RAM12 wykończeniowa

RAMA HU3LF RAM13 nośna płytka

RAMA HU3LF RAM14 nośna głęboka

RAMKA DW2M RAM04 wykończeniowa, głęboka

RAMKA DW2M RAM06 wykończeniowa, uniwersalna

RAMKA TECHNICZNA (KV 025WBRAM01) – ramka techniczna jest przeznaczona dla tylnych drzwiczek wkładów kominkowych

RAMKA H2N RAM04 4S średnia

RAMKA H2N RAM06 4S

Dane techniczne

Rysunek techniczny – D2L RAM06N wykończeniowa uniwersalna

Rysunek techniczny – D2L RAM04N wykończeniowa głęboka

Rysunek techniczny – D3G RAM 04 wykończeniowa głęboka

Rysunek techniczny – D3G RAM 06 wykończeniowa uniwersalna

Rysunek techniczny –  D3H RAM 04 wykończeniowa głęboka

Rysunek techniczny – D3H RAM 06 wykończeniowa uniwersalna

Rysunek techniczny – D3F RAM 04wykończeniowa głęboka

Rysunek techniczny – D3F RAM 06 wykończeniowa uniwersalna

Rysunek techniczny – DB3F RAM01 4S ramka techniczna

Rysunek techniczny – D3H RAM 06 wykończeniowa uniwersalna

Rysunek techniczny – D3H RAM 04 wykończeniowa głęboka

Rysunek techniczny – DB3H RAM01 ramka techniczna

Rysunek techniczny – D2M RAM04N wykończeniowa głęboka

Rysunek techniczny – D2M RAM06N wykończeniowa uniwersalna

Rysunek techniczny – KV 025WBRAM01 ramka techniczna

Rysunek techniczny – DR3SG RAM04 wykończeniowa głęboka uniwersalna

Rysunek techniczny – DR3SH RAM04 wykończeniowa głęboka uniwersalna

Rysunek techniczny – DR3SH RAM06 wykończeniowa uniwersalna

Rysunek techniczny – I2F RAM04 głęboka

Rysunek techniczny – I2F RAM06 wykończeniowa uniwersalna

Rysunek techniczny – I2G RAM04 głęboka

Rysunek techniczny – I2G RAM06 wykończeniowa, uniwersalna

Rysunek techniczny – I2H RAM04 głęboka

Rysunek techniczny – I2H RAM06 wykończeniowa, uniwersalna

Rysunek techniczny – I2LH RAM13 nośna, płytka

Rysunek techniczny – I2LH RAM14 nośna, głęboka

Rysunek techniczny – I2LH RAM15 nośna, podstawowa

Rysunek techniczny – I2LH RAM11 wykończeniowa

Rysunek techniczny – I2LH RAM12 wykończeniowa

Rysunek techniczny – I2LJ RAM13 nośna, płytka

Rysunek techniczny – I2LJ RAM14 nośna, głęboka

Rysunek techniczny – I2LJ RAM15 nośna, podstawowa

Rysunek techniczny – I2LJ RAM11 wykończeniowa

Rysunek techniczny – I2LJ RAM12 wykończeniowa

Rysunek techniczny – I2LL RAM13 nośna, płytka

Rysunek techniczny – I2LL RAM14 nośna głęboka

Rysunek techniczny – I2LL RAM15 nośna podstawowa

Rysunek techniczny – I2LL RAM11 wykończeniowa

Rysunek techniczny – I2LL RAM12 wykończeniowa

Rysunek techniczny – IR2SF RAM04 wykończeniowa, głęboka, uniwersalna

Rysunek techniczny – IR2SF RAM06 wykończeniowa, uniwersalna

Rysunek techniczny – IR2SG RAM04 wykończeniowa, głęboka, uniwersalna

Rysunek techniczny – IR2SG RAM06 wykończeniowa, uniwersalna

Rysunek techniczny – IL2LG RAM15 nośna, podstawowa

Rysunek techniczny – IR2LG RAM13 nośna, płytka, uniwersalna

Rysunek techniczny – IR2LG RAM14 nośna, głęboka, uniwersalna

Rysunek techniczny – IR2LG RAM15 nośna, podstawowa

Rysunek techniczny – IL2LG RAM11 wykończeniowa

Rysunek techniczny – IR2LG RAM12 wykończeniowa

Rysunek techniczny – IR2LG RAM11 wykończeniowa

Rysunek techniczny – IL2LH RAM15 nośna, podstawowa

Rysunek techniczny – IR2LH RAM13 nośna, płytka, uniwersalna

Rysunek techniczny IR2LH RAM14 nośna, głęboka, uniwersalna

Rysunek techniczny – IR2LH RAM15 nośna, podstawowa

Rysunek techniczny IL2LH RAM11 wykończeniowa

Rysunek techniczny – IL2LH RAM12 wykończeniowa

Rysunek techniczny – IR2LH RAM11 wykończeniowa

Rysunek techniczny – IR2LH RAM12 wykończeniowa

Rysunek techniczny – IC2LF RAM13 nośna płytka

Rysunek techniczny – IC2LF RAM14 nośna głęboka

Rysunek techniczny – IC2LF RAM15 nośna podstawowa

Rysunek techniczny – IC2LF RAM11 wykończeniowa

Rysunek techniczny – IC2LF RAM12 wykończeniowa

Rysunek techniczny – IC2LG RAM13 nośna płytka

Rysunek techniczny – IC2LG RAM14 nośna głęboka

Rysunek techniczny – IC2LG RAM15 nośna podstawowa

Rysunek techniczny – IC2LG RAM11 wykończeniowa

Rysunek techniczny – IC2LG RAM12 wykończeniowa

Rysunek techniczny – H2N RAM04 4S średnia

Rysunek techniczny – H2N RAM06 4S

Rysunek techniczny – H2T RAM06 4S

Rysunek techniczny – H2T RAM04 4S średnia

Rysunek techniczny – H2N RAM06 4S

Rysunek techniczny – H2N RAM04 4S średnia

Rysunek techniczny – H2P RAM06 4S

Rysunek techniczny – H2P RAM04 4S średnia

Rysunek techniczny – H2P RAM06 4S

Rysunek techniczny – H2P RAM04 4S średnia

Rysunek techniczny – H2Z RAM04 4S średnia

Rysunek techniczny – H2Z RAM 06 4S

Rysunek techniczny – H2X RAM06 4S

Rysunek techniczny – H2X RAM04 4S średnia

Rysunek techniczny – HR2SY RAM06 4S uniwersalna, płytka

Rysunek techniczny – HR2SY RAM06 4S uniwersalna, płytka

Rysunek techniczny – HR2SG RAM04 wykończeniowa, głęboka, uniwersalna

Rysunek techniczny – HR2SG RAM06 4S uniwersalna, płytka, składana

Rysunek techniczny – HR2SX RAM06 4S uniwersalna, płytka

Rysunek techniczny – HR2SX RAM04 4S uniwersalna, średnia

Rysunek techniczny – H3Z RAM06N uniwersalna

Rysunek techniczny – H3Z RAM04N głęboka

Rysunek techniczny – H3LF RAM13 nośna płytka

Rysunek techniczny – H3LF RAM14 nośna głęboka

Rysunek techniczny – H3LF RAM15 nośna podstawowa

Rysunek techniczny – H3LF RAM11 wykończeniowa

Rysunek techniczny – H3LF RAM12 wykończeniowa

Rysunek techniczny – HL3LG RAM15 nośna podstawowa

Rysunek techniczny – HR3LG RAM13 nośna płytka, uniwersalna

Rysunek techniczny – HR3LG RAM14 nośna głęboka, uniwersalna

Rysunek techniczny – HR3LG RAM15 nośna podstawowa

Rysunek techniczny – HL3LG RAM11 wykończeniowa

Rysunek techniczny – HL3LG RAM12 wykończeniowa

Rysunek techniczny – HR3LG RAM11 wykończeniowa

Rysunek techniczny – HR3LG RAM12 wykończeniowa

Rysunek techniczny – HL3LF RAM12 wykończeniowa

Rysunek techniczny – HL3LF RAM11 wykończeniowa

Rysunek techniczny – HR3LF RAM15 nośna podstawowa

Rysunek techniczny – HR3LF RAM14 nośna głęboka, uniwersalna

Rysunek techniczny – HR3LF RAM13 nośna płytka, uniwersalna

Rysunek techniczny – HL3LF RAM15 nośna podstawowa

Rysunek techniczny – H3LE RAM13 nośna płytka

Rysunek techniczny – H3LE RAM14 nośna głęboka

Rysunek techniczny – H3LE RAM15 nośna podstawowa

Rysunek techniczny – H3LE RAM11 wykończeniowa

Rysunek techniczny – H3LE RAM12 wykończeniowa

Rysunek techniczny – H3LF RAM13 nośna płytka

Rysunek techniczny – H3LF RAM14 nośna głęboka

Rysunek techniczny – H3LF RAM15 nośna podstawowa

Rysunek techniczny – H3LF RAM11 wykończeniowa

Rysunek techniczny – H3LF RAM12 wykończeniowa

Rysunek techniczny – H3LF RAM15 nośna podstawowa

Rysunek techniczny – H3LJ RAM13 nośna płytka

Rysunek techniczny – H3LJ RAM14 nośna głęboka

Rysunek techniczny – H3LJ RAM11 wykończeniowa

Rysunek techniczny – H3LJ RAM12 wykończeniowa

Rysunek techniczny – H3LG RAM11 wykończeniowa

Rysunek techniczny – H3LG RAM12 wykończeniowa

Rysunek techniczny – H3LG RAM13 nośna płytka

Rysunek techniczny – H3LG RAM14 nośna głęboka

Rysunek techniczny – H3LG RAM15 nośna podstawowa

Rysunek techniczny – HC3LH RAM11 wykończeniowa

Rysunek techniczny – HC3LH RAM13 nośna płytka

Rysunek techniczny – HC3LH RAM14 nośna głęboka

Rysunek techniczny – HC3LH RAM15 nośna podstawowa

Rysunek techniczny – HC3LJ RAM11 wykończeniowa

Rysunek techniczny – HC3LJ RAM12 wykończeniowa

Rysunek techniczny – HC3LJ RAM13 nośna płytka

Rysunek techniczny – HC3LJ RAM14 nośna głęboka

Rysunek techniczny – HC3LJ RAM15 nośna podstawowa

Rysunek techniczny – HU3LG RAM11 wykończeniowa

Rysunek techniczny – HU3LG RAM12 wykończeniowa

Rysunek techniczny – HU3LG RAM13 nośna płytka

Rysunek techniczny – HU3LG RAM14 nośna głęboka

Rysunek techniczny – HU3LG RAM11 wykończeniowa

Rysunek techniczny – HU3LF RAM12 wykończeniowa

Rysunek techniczny – HU3LF RAM13 nośna płytka

Rysunek techniczny – HU3LF RAM14 nośna głęboka

Rysunek techniczny – DW2M RAM04 wykończeniowa, głęboka

Rysunek techniczny – DW2M RAM06 wykończeniowa, uniwersalna

Rysunek techniczny – TECHNICZNA KV 025WBRAM01

Rysunek techniczny – H2N RAM04 4S średnia

Rysunek techniczny – H2N RAM06 4S

 

Zapytaj o dostępność / cenę

    © 2021 SteelArt Kominki-szczecin.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

    Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin