Optymalizator TATAREK RT-08OS

RT8OS-TD

RT-08OS – Optymalizator procesu spalania – jest to urządzenie przeznaczone do obsługi piecy zduńskich, wkładów kominkowych z akumulacją ciepła jak i tradycyjnych wkładów kominkowych wyposażonych w bezpośredni dopływ powietrza do komory spalania.

Średnica przepustnicy [mm]: 100, 120, 150

Rodzaj obudowy: podtynkowy

Design: Titanium Design

Opis

RT-08OS – Optymalizator procesu spalania – jest to urządzenie przeznaczone do obsługi piecy zduńskich, wkładów kominkowych z akumulacją ciepła jak i tradycyjnych wkładów kominkowych wyposażonych w bezpośredni dopływ powietrza do komory spalania.
Sterownik, dzięki pomiarowi temperatury dokonywanemu bezpośrednio nad komorą spalania, pozwala na najbardziej wydajną regulację dopływu powietrza, co w połączeniu z odpowiednimi algorytmami sterowania (fazy palenia) pozwala na zoptymalizowanie przebiegu spalania i tym samym bardziej ekonomiczne wykorzystanie ciepła pozyskanego w tym procesie. Posiada możliwość równoległej obsługi modułu akumulacji ciepła oraz nasady wodnej, która również często znajduje zastosowanie w tego typu instalacjach.
Płynna regulacja pracy przepustnicy doprowadzającej powietrze do paleniska dostosowana jest do trzech podstawowych faz spalania – fazy wzrostu temperatury, fazy spalania oraz fazy obniżania tempeatury. Pozwala to na dobór odpowiedniej dawki powietrza, niezbędnej w procesie spalania drewna do pozyskania energii cieplnej przez jak najdłuższy czas.
Pod koniec procesu spalania, w fazie żaru, sterownik informuje użytkownika o konieczności dołożenia paliwa. Jeżeli to nie nastąpi wykonuje przdmuch komory spalania w celu usunięcia ewentualnych gazów i przechodzi w stan spoczynku zamykając przepustnicę powietrza. Dzięki temu zabezpiecza kominek i pomieszczenie w którym on się znajduje przed wychłodzeniem.
Sterownik RT-08OS może być wyposażony w czujnik otwarcia drzwiczek paleniska. Może współpracować z czujnikiem czadu (CO) i wentylatorem wyciągowym. Dodatkowo sterownik ten ma możliwość obsługi napędu klapy kominowej (np Moritz’a) w celu zwiększania ciągu kominowego. Model ten posiada również wbudowane zasilanie awaryjne zabezpieczające instalację na wypadek zaniku napięcia, które ma za zadanie doprowadzić do całkowitego otwarcia przepustnicy i tym samym bezpiecznego wygaszenia paleniska.

Zalety stosowania sterownika RT-08OS:
– Regulacja i optymalizacja procesu spalania.
– Wydłużenie procesu palenia.
– Obniżenie zużycia paliwa.
– Możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury spalania.
– Wydłużenie okresu eksploatacji wkładu kominkowego.
– Poprawa bezpieczeństwa systemu kominkowego.
– Poprawa sprawności i komfortu systemu kominkowego.
– Zamknięcie dopływu powietrza po zakończeniu palenia (zapobieganie wychładzaniu paleniska).
– Przedmuch komory spalania w fazie wygaszania w celu usunięcia nadmiaru gazów.
– Różne rozmiary przepustnic doprowadzających powietrze – 100Ø, 120Ø i 150Ø.
– Czujniki temperatury spalin do 1200°C.
– Współpraca z czujnikiem CO (otwarcie klapy kominowej oraz przepustnicy powietrza w przypadku alarmu, ALARM akustyczny)
– Uruchomienie dodatkowego urządzenia peryferyjnego np.wentylatora wyciągowego.
– Wbudowany UPS – na wypadek zaniku zasilania (awaryjne otwarcie przepustnic).
– Możliwość indywidualnego dobrania parametrów pod palenisko oraz zabezpieczenie ich hasłem.
– Sterowanie pracą klapy kominowej.
– Sterowanie generatorem ciągu.
– Współpraca z czujnikiem drzwiczek paleniska.
– Informacja o konieczności dołożenia paliwa.

Rysunek techniczny

Dane techniczne

Opcje dodatkowe

CZUJ13 – Kontaktronowy czujnik otwarcia drzwiczek kominka – czujnik przeznaczony do współpracy z regulatorami: RT-08 OM, RT-08 OS, RT-08 SAC i RT-08 OS GRAFIK, informujący sterownik o otwarciu drzwiczek paleniska. Dzięki zastosowaniu tego typu czujnika możliwe jest automatyczne wstrzymanie przez sterownik procesu palenia, z jednoczesnym całkowitym otwarciem przepustnicy doprowadzającej powietrze. Natomiast zamknięcie drzwiczek spowoduje przejście regulatora w tryb automatycznego odczytu parametrów palenia, a następnie w zależności od rozkładu temperatur i dynamiki ich wzrostu bądź spadku – przywrócenie właściwej dla danego momentu fazy spalania.
Podczas montażu w paleniskach, w których producent nie przewidział możliwości montażu tego typu czujnika – określając miejsce jego montażu – należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego zabezpieczenia temperaturowego.

Narażenie czujnika na temperaturę wyższą niż 350°C – może skutkować rozmagnesowaniem elementu kontaktowego i utratą przez czujnik jego sprawności!!!

Wytrzymałość przewodu czujnika: 200°C
Długość przewodu czujnika: 4 m

Zapytaj o dostępność / cenę

    © 2021 SteelArt Kominki-szczecin.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

    Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin