Optymalizator TATAREK RT-08OS GRAFIK II

RT08OS-G-TD II

RT-08OS GRAFIK II – Optymalizator procesu spalania z wyświetlaczem graficznym – jest to urządzenie przeznaczone do obsługi piecy zduńskich, wkładów kominkowych z akumulacją ciepła jak i tradycyjnych wkładów kominkowych wyposażonych w bezpośredni dopływ powietrza do komory spalania.

Średnica przepustnicy [mm]: 100, 120, 150

Rodzaj obudowy: podtynkowy

Design: Titanium Design

Opis

RT-08OS GRAFIK II – Optymalizator procesu spalania z wyświetlaczem graficznym – jest to urządzenie przeznaczone do obsługi piecy zduńskich, wkładów kominkowych z akumulacją ciepła jak i tradycyjnych wkładów kominkowych wyposażonych w bezpośredni dopływ powietrza do komory spalania. Sterownik RT-08OS Grafik, dzięki pomiarowi temperatury dokonywanemu bezpośrednio nad komorą spalania, pozwala na najbardziej wydajną regulację dopływu powietrza, co w połączeniu z odpowiednimi algorytmami sterowania (fazy palenia) pozwala na zoptymalizowanie przebiegu spalania i tym samym bardziej ekonomiczne wykorzystanie ciepła pozyskanego w tym procesie. W zestawie znajduje się drugi czujniki temperatury spalin, który służy do odczytu temperatury np. na końcu modułu akumulacji ciepła. Płynna regulacja pracy przepustnicy doprowadzającej powietrze do paleniska dostosowana jest do trzech podstawowych faz spalania – fazy wzrostu temperatury, fazy spalania oraz fazy obniżania temperatury. Pozwala to na dobór odpowiedniej dawki powietrza, niezbędnej w procesie spalania drewna do pozyskania energii cieplnej przez jak najdłuższy czas. Pod koniec procesu spalania, w fazie żaru, sterownik informuje użytkownika o konieczności dołożenia paliwa. Jeżeli to nie nastąpi wykonuje przedmuch komory spalania w celu usunięcia ewentualnych gazów i przechodzi w stan spoczynku zamykając przepustnicę powietrza. Dzięki temu zabezpiecza kominek i pomieszczenie w którym on się znajduje przed wychłodzeniem. Sterownik RT-08OS Grafik może być wyposażony w czujnik otwarcia drzwiczek paleniska. Może współpracować z czujnikiem czadu (CO) i wentylatorem wyciągowym. Dodatkowo sterownik ten ma możliwość obsługi napędu klapy kominowej (np Moritz’a) w celu zwiększania ciągu kominowego. Model ten posiada również wbudowane zasilanie awaryjne zabezpieczające instalację na wypadek zaniku napięcia, które ma za zadanie doprowadzić do całkowitego otwarcia przepustnicy i tym samym bezpiecznego wygaszenia paleniska. Zalety stosowania sterownika RT-08OS Grafik: – Czytelny wyświetlacz graficzny. – Dwa czujniki temperatury spalin – Regulacja i optymalizacja procesu spalania. – Wydłużenie procesu palenia. – Obniżenie zużycia paliwa. – Możliwość ograniczenia maksymalnej temperatury spalania. – Wydłużenie okresu eksploatacji wkładu kominkowego. – Poprawa bezpieczeństwa systemu kominkowego. – Poprawa sprawności i komfortu systemu kominkowego. – Zamknięcie dopływu powietrza po zakończeniu palenia (zapobieganie wychładzaniu paleniska). – Przedmuch komory spalania w fazie wygaszania w celu usunięcia nadmiaru gazów. – Różne rozmiary przepustnic doprowadzających powietrze – 100Ø, 120Ø i 150Ø. – Czujniki temperatury spalin do 1200°C. – Współpraca z czujnikiem CO (otwarcie klapy kominowej oraz przepustnicy powietrza w przypadku alarmu, ALARM akustyczny) – Uruchomienie dodatkowego urządzenia peryferyjnego np.wentylatora wyciągowego. – Wbudowany UPS – na wypadek zaniku zasilania (awaryjne otwarcie przepustnic). – Możliwość indywidualnego dobrania parametrów pod palenisko oraz zabezpieczenie ich hasłem. – Sterowanie pracą klapy kominowej. – Sterowanie generatorem ciągu. – Współpraca z czujnikiem drzwiczek paleniska. – Informacja o konieczności dołożenia paliwa.

Rysunek techniczny

Dane techniczne

Opcje dodatkowe

CZUJ13 – Kontaktronowy czujnik otwarcia drzwiczek kominka – czujnik przeznaczony do współpracy z regulatorami: RT-08 OM, RT-08 OS, RT-08 SAC i RT-08 OS GRAFIK, informujący sterownik o otwarciu drzwiczek paleniska. Dzięki zastosowaniu tego typu czujnika możliwe jest automatyczne wstrzymanie przez sterownik procesu palenia, z jednoczesnym całkowitym otwarciem przepustnicy doprowadzającej powietrze. Natomiast zamknięcie drzwiczek spowoduje przejście regulatora w tryb automatycznego odczytu parametrów palenia, a następnie w zależności od rozkładu temperatur i dynamiki ich wzrostu bądź spadku – przywrócenie właściwej dla danego momentu fazy spalania.
Podczas montażu w paleniskach, w których producent nie przewidział możliwości montażu tego typu czujnika – określając miejsce jego montażu – należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego zabezpieczenia temperaturowego.

Narażenie czujnika na temperaturę wyższą niż 350°C – może skutkować rozmagnesowaniem elementu kontaktowego i utratą przez czujnik jego sprawności!!!

Wytrzymałość przewodu czujnika: 200°C
Długość przewodu czujnika: 4 m

Zapytaj o dostępność / cenę

    © 2021 SteelArt Kominki-szczecin.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

    Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin